oficiální stránky obce 

+420 354 596 297 

 obecv.luh@seznam.cz

Úřední deska

Územní plán

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
11.01.2017 - A1 krajina USES
Obec Velký Luh
11.01.2017 - Širší vztahy
Obec Velký Luh
11.01.2017 - Výkres koncepce veřejné infrastruktury
Obec Velký Luh
11.01.2017 - Výkres VPS opatření asanací
Obec Velký Luh
11.01.2017 - Výkres základního členění
Obec Velký Luh
11.01.2017 - Dopravní řešení - schéma
Obec Velký Luh
11.01.2017 - Výkres předpokládaných ZPF
Obec Velký Luh
11.01.2017 - Koordinační výkres
Obec Velký Luh
11.01.2017 - Výkres koncepce uspořádání krajiny
Obec Velký Luh
11.01.2017 - Hlavní výkres
Obec Velký Luh

Obecně závazné vyhlášky

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
16.11.2017 - OZV č.1/2017 pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
Obec Velký Luh
17.08.2017 - OZV č. 2/2015 o popl. za komunální odpad
OZV č.2/2015 Obec Velký Luh
29.06.2013 - OZV - regulace pohybu psů
Obec Velký Luh
29.05.2013 - OZV - zrušení vyhl. - veřejné prostranství
Obec Velký Luh
29.05.2013 - OZV - systém shromažďování
Obec Velký Luh
29.09.2012 - OZV - o místním poplatků ze psů
Obec Velký Luh
26.09.2012 - OZV - Požární ochrana obce
Obec Velký Luh

Výroční zprávy

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
30.03.2018 - Výroční zpráva za rok 2017
Obec Velký Luh
16.03.2017 - Výroční zpráva za rok 2016
Obec Velký Luh
24.03.2016 - Výroční zpráva za rok 2015
Obec Velký Luh

© Copyright 2017, Velký Luh